Νέος CBCT Dental Scan

Η ΠLATON ΔIAGNOSIS, εγκατέστησε εξοπλισμό CBCT στο Διαγνωστικό εργαστήριο της Σοφούλη, στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών. Ο Τομογράφος οδόντων CBCT Scan δίνει το πλεονέκτημα της…