Ποιότητα

Ποιότητα

Η εταιρεία ΠLATON ΔIAGNOSIS δίνει μεγάλη βαρύτητα
στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της.

Bureau Veritas logo

Συμμετέχει στις παρακάτω
κατηγορίες εξωτερικού,
ανεξάρτητου και
διαπιστευμένου
διεργαστηριακού ελέγχου:

Αιματολογικές
Κλασική κλινική χημεία
Δείκτες νεοπλασίας
Ορμόνες αναπαραγωγής & ειδικών πρωτεϊνών
HbA1c
Πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας μικροβιολογικών αναλύσεων
(Ιατρική σχολή, Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

Εφαρμόζει τριάντα δύο (32)
ελεγχόμενες διεργασίες
ποιότητας (18/07/2014),
εκ των οποίων μερικές από
αυτές είναι:

Έλεγχο αρχείων & εγγράφων
Έλεγχο μη συμμορφώσεων
Διορθωτικές ενέργειες
Προληπτικές ενέργειες
Συνεχής βελτίωση του εργαστηρίου
Εσωτερικές επιθεωρήσεις
Ανασκόπηση από τη διοίκηση
Εκπαίδευση του προσωπικού
Υποδομές, περιβαλλοντικές συνθήκες, διαχείριση ιατρικών αποβλήτων
Προ-αναλυτικές διαδικασίες
Αναλυτικές διαδικασίες
Μετά-αναλυτικές διαδικασίες
Έλεγχος συνθηκών των εργαστηρίων
Συντήρηση του εξοπλισμού


Tο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας είναι 100%
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαστηρίων.
Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω προσήλωσης στην
ποιότητα και την αξιοπιστία, τα εργαστήρια είναι
πιστοποιημένα με ISO 9001:2015.

ESPA