Είμαστε δίπλα σας
στην πρόληψη
και στη διάγνωση
με προσφορές
σε σημαντικές
εξετάσεις.

Back to School & Sports

Αιματολογικό Check Up I
 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
€18
Αιματολογικό Check Up II
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη
 • HDL | LDL | TSH
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT | SGPT
€30
Δερματολογικός Έλεγχος
 • Δερματολογική Εξέταση

Βεβαίωση αθλ.δραστηριοτήτων

 

€15


Καρδιολογικό Check Up I

 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

€20


Καρδιολογικό Check Up II

 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex καρδιάς

Βεβαίωση αθλ.δραστηριοτήτων

 

€40


Καρδιολογικό Check Up IIΙ

 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex καρδιάς
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη
 • HDL | LDL | TSH
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT | SGPT

Βεβαίωση αθλ.δραστηριοτήτων

 

€60

Ισχύει έως 15/11

Τ. +30 2310 425 901

Να ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του προσωπικού σας ιατρού αναφορικά με τις εξετάσεις που πρέπει να κάνετε

Post Covid Check Up

 • a/a θώρακος (F)
 • Triplex καρδιάς
 • Γενική αίματος
 • CRP
 • Σίδηρος
 • Φεριτίνη
 • Β12
 • Φυλλικό οξύ
 • 25 (OH) Vit D3
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • SGOT
 • SGPT

Ισχύει έως 30/09

Τ. +30 2310 425 901

Να ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του προσωπικού σας ιατρού αναφορικά με τις εξετάσεις που πρέπει να κάνετε

89

Δερματολογική Εξέταση

Κλινική εξέταση δερματολόγου

ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ
Η ΕΞΕΤΑΣΗ:
Καλαμαριά

T. +30 2310 805 540

25

PCR Covid-19

PCR Covid-19

Μοριακή ανάλυση PCR ανίχνευσης  COVID-19
2310 425 901

40

Rapid Test

Rapid Test

Rapid Test  ανίχνευσης αντιγόνου για τον ιό COVID-19
2310 425 901

5

Δερματολογική Εξέταση

Κλινική εξέταση δερματολόγου

ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ
Η ΕΞΕΤΑΣΗ:
Καλαμαριά

T. +30 2310 805 540

25

Back to School & Sports

Αιματολογικό Check Up I
 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
€18
Αιματολογικό Check Up II
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη
 • HDL | LDL | TSH
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT | SGPT
€30
Δερματολογικός Έλεγχος
 • Δερματολογική Εξέταση

Βεβαίωση αθλ.δραστηριοτήτων

 

€15


Καρδιολογικό Check Up I

 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

€20


Καρδιολογικό Check Up II

 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex καρδιάς

Βεβαίωση αθλ.δραστηριοτήτων

 

€40


Καρδιολογικό Check Up IIΙ

 • Κλινική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex καρδιάς
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη
 • HDL | LDL | TSH
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT | SGPT

Βεβαίωση αθλ.δραστηριοτήτων

 

€60

Ισχύει έως 15/11

Τ. +30 2310 425 901

Να ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του προσωπικού σας ιατρού αναφορικά με τις εξετάσεις που πρέπει να κάνετε

Έλεγχος Ανοσοποιητικού

Ο έλεγχος του Ανοσοποιητικού Συστήματος περιλαμβάνει:

 • Γενική Αίματος
 • TKE
 • CRP
 • Βιταμίνη D (D-25)

ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ
Η ΕΞΕΤΑΣΗ:
Σοφούλη
Καλαμαριά
Πυλαία
Βουλιαγμένη
Γλυφάδα

22

Γενικό
Check Up Α

Γενική αίματος
Σάκχαρο
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια

18

Γενικό
Check Up B

Γενική αίματος
ΤΚΕ
Σάκχαρο
Ουρία
Χοληστερίνη
HDL
LDL

 

Κρεατινίνη
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
Γενική ούρων

30

Γενικό
Check Up C

Γενική αίματος
Σίδηρος
Φερριτίνη
Κρεατινίνη
Τριγλυκερίδια
ΤΚΕ
Χοληστερίνη

HDL
LDL
SGOT
γ-GT
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ

49

Γενικό
Check Up D

Γενική αίματος
Γενική ούρων
ΤΚΕ
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Σίδηρος
Φερριτίνη

Κρεατινίνη
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
Βιταμίνη Β12
Φυλλικό οξύ
Τ3
Τ4
TSH
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

70

Checkup Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Ακτινολογικό:
 • Ακτινογραφία θώρακα F
Μικροβιολογικό:
 • Γενική αίματος
 • Αιμοσφαιρίνη
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Τρανσαμινάσες
 • Γενική Ούρων
Καρδιολογικό:
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
ΩΡΛ & Οφθαλμολογικό: (+30 €)
 • Ωτορυνολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα
 • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας, βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, ύπαρξη ή μη Δυσχρωματοψίας (αριθμός καρτελών Ishihara), ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης
Γυναικολογικό:
 • Γυναικολογική εξέταση (+30 €)

Αξιολόγηση Ιατρού: Σφραγίδα & υπογραφή

39

Post Covid Check Up

 • a/a θώρακος (F)
 • Triplex καρδιάς
 • Γενική αίματος
 • CRP
 • Σίδηρος
 • Φεριτίνη
 • Β12
 • Φυλλικό οξύ
 • 25 (OH) Vit D3
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • SGOT
 • SGPT

Ισχύει έως 30/09

Τ. +30 2310 425 901

Να ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του προσωπικού σας ιατρού αναφορικά με τις εξετάσεις που πρέπει να κάνετε

89

PCR Covid-19

PCR Covid-19

Μοριακή ανάλυση PCR ανίχνευσης  COVID-19
2310 425 901

40

Αντισώματα
έναντι του
SARS-CoV-2 IgG II

Η εξέταση SARS-CoV-2 IgG II Quant έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση αντισωμάτων ανοσοσφαιρίνης τάξης G (IgG), συμπεριλαμβανομένων των εξουδετερωτικών αντισωμάτων, στην περιοχή δέσμευσης υποδοχέα (RBD) της υπομονάδας S1 της πρωτεΐνης στην ακιδική περιοχή του SARS-CoV-2.

Ακολουθείτε τις οδηγίες του προσωπικού σας ιατρού, αναφορικά
με τις εξετάσεις που πρέπει να κάνετε.

ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:
Αιμοληψία

ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ
Η ΕΞΕΤΑΣΗ:
Σοφούλη
Καλαμαριά
Πυλαία
Βουλιαγμένη
Γλυφάδα

18

Rapid Test

Rapid Test

Rapid Test  ανίχνευσης αντιγόνου για τον ιό COVID-19
2310 425 901

5

Προγεννητικός έλεγχος

Γενική αίματος
Ομάδα αίματος
RH
Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
Σάκχαρο
Σίδηρος
Φερριτίνη
Ουρία
VDRL

Γενική ούρων
Αυστραλιανό αντιγόνο
Ηπατίτιδα C
Αντισώματα IGG & IGM έναντι τοξοπλάσματος
Ερυθράς
CMV
Αντισώματα λιστερίας

110

Προγεννητική
μέριμνα Α

Μέτρηση αυχενικής διαφάνειας (υπερηχογράφημα)

70

Προγεννητική
μέριμνα Β

Μέτρηση αυχενικής διαφάνειας (υπερηχογράφημα)
PAPP-A
Free β-Hcg

120

Προγεννητική
μέριμνα C

Υπερηχογράσημα Β’ επιπέδου

120

Προγεννητική
μέριμνα D

Υπερηχογράσημα ανάπτυξης – έγχρωμο Doppler

70

Έλεγχος Θρομβοφιλίας

Γενική αίματος
Χρόνος προθρομβίνης
APTT
Ινωδογόνο

Πρωτεΐνη C, S
Αντίσταση στην πρωτεΐνη C
Αντιπηκτικό λύκου

58

Έλεγχος Θρομβοφιλίας

Γενική αίματος
Χρόνος προθρομβίνης
APTT
Ινωδογόνο

Πρωτεΐνη C, S
Αντίσταση στην πρωτεΐνη C
Αντιπηκτικό λύκου

58

Έλεγχος
σιδηροπενίας Α

Σίδηρος
Φερριτίνη

Κατόπιν ενδείξεως, βάσει του αιμοδιαγράμματος.

10

Έλεγχος
σιδηροπενίας B

Γενική αίματος
Σίδηρος
Φερριτίνη

13

Έλεγχος μεγαλοβλαστικής αναιμίας

Βιταμίνη Β12
Φιλλικό οξύ

Κατόπιν ενδείξεως, βάσει του αιμοδιαγράμματος.

15

Βασικός έλεγχος οστικού μεταβολισμού

Ασβεστίου ούρων
24h & ορού
Φώσφορος ούρων
24h & ορού

Βιταμίνη D3 (OH)25
Μέτρηση οστικής πυκνότητας

45

Προληπτικό Check Up Προστάτη A

PSA

12

Προληπτικό Check Up Προστάτη B

 • PSA
 • FREE PSA
 • RATIO

25

Προληπτικό Check Up Προστάτη C

 • PSA
 • FREE PSA
 • RATIO
 • Υπέρηχος προστάτη

50

Προληπτικό Check Up
Ιογενών σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Ηπατίτιδα B
(HBsAg)
Ηπατίτιδα C
(antiHCV)

AIDS (HIV)
ΣΥΦΙΛΗ (αντισώματα TPHA)

30

Καρδιολογικό
Check Up A

Τεστ κοπώσεως

35

Check Up
Θυρεοειδούς Α

 • Τ3
 • Τ4
 • TSH

25

Check Up
Θυρεοειδούς B

 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • U/S Θυρεοειδούς Τραχήλου

50

Check Up
Θυρεοειδούς D

 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • ΑΝΤΙ-TG
 • ANTI-TPO
 • Υπέρηχος θυρεοειδούς

60

Check Up
Θυρεοειδούς C

 • Τ3
 • FREE Τ4
 • TSH
 • Υπέρηχος θυρεοειδούς

55

Προληπτικό
Check Up Γυναικών Α

 • Τεστ ΠΑΠ

15

Προληπτικό
Check Up Γυναικών B

 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Υπέρηχος μαστών

65

Πιστοποιητικό Υγείας

Ακτινογραφία

Καλλιέργεια Κοπράνων

Παρασιτολογική Κοπράνων

25