Εργαστήρια ΠLATON

Εθνικής Αμύνης

Ποιες εξετάσεις
διενεργούνται

Βιοπαθολογικό—Μικροβιολογικό

Αιματολογικός έλεγχος
Βιοχημικός έλεγχος
Μικροβιολογικός έλεγχος
Ανοσολογικές εξετάσεις
Ορμονολογικές εξετάσεις
Προσδιορισμός καρκινικών δεικτών
Κυτταρολογικές – Μοριακές εξετάσεις
Γενετικές αναλύσεις
Checkup

Απεικονιστικό Τμήμα

Τμήμα Υπερήχων/Triplex
Αξονικός Τομογράφος
Μαγνητικός Τομογράφος
Ψηφιακό Ακτινολογικό – Full spine, Full leg
Ψηφιακός Μαστογράφος – Τομοσύνθεση
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας – Λιπομέτρηση
Ορθοπαντογράφος (πανοραμικές – κεφαλομετρικές)

Καρδιολογικό Τμήμα

Kαρδιολογικός υπέρηχος
Τεστ κόπωσης
Holter ρυθμού
Holter πιέσεως
Stress echo
Διοισοφάγειο
Σκορ ασβεστίου

Διεύθυνση

Εθνικής Αμύνης 32
T. +30 2310 425 901
aminis@platonae.gr