Εργαστήρια ΠLATON

Εθνικής Αμύνης

Ποιες εξετάσεις
διενεργούνται

Μικροβιολογικό – Βιοπαθολογικό Τμήμα

Αιματολογικός έλεγχος, Βιοχημικός έλεγχος, Μικροβιολογικός έλεγχος, Ανοσολογικές εξετάσεις, Ορμονολογικές εξετάσεις, Προσδιορισμός καρκινικών δεικτών, Κυτταρολογικές – Μοριακές εξετάσεις, Γενετικές αναλύσεις, Check-up

Τμήμα Υπερήχων/Triplex

Καρδιολογικό Τμήμα

Kαρδιολογικός υπέρηχος, Τεστ κόπωσης, Holter ρυθμού, Holter πιέσεως, Stress echo, Διοισοφάγειο

Μαγνητικός Τομογράφος 1,5 TESLA

Ειδικές Εξετάσεις:

  • Μαγνητική καρδιάς,
  • Μαγνητική Εντερογραφία,
  • Μαγνητική φασματοσκοπία εγκεφάλου,
  • Μαγνητική μαστών,
  • Μαγνητική πολυπαραμετρική προστάση

Αξονικός Τομογράφος 128 Τομών

Ειδικές Εξετάσεις:

  • Αξονική Στεφανιογραφία,
  • Σκορ ασβεστίου,
  • Low Dose Αξονική τομογραφία θώρακος

Ψηφιακός Μαστογράφος

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας – Λιπομέτρηση

Ακτινολογικό Τμήμα:

Υπό Ίδρυση – Αναμονή Αδειοδότησης

Ορθοπαντογράφος

Πανοραμικές, Κεφαλομετρικές, CBCT Dental Scan: Υπό Ίδρυση – Αναμονή Αδειοδότησης

Διεύθυνση

Εθνικής Αμύνης 32
T. +30 2310 425 901
aminis@platonae.gr