Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Καρδιολογικός
Υπέρηχος

Lab Καρδιολογικός <br> Υπέρηχος

Ο Καρδιολογικός Υπέρηχος Epiq CVx της εταιρείας Philips είναι υπερσύγχρονος με πολλές δυνατότητες, μέσω της υψηλότερης επεξεργαστικής ισχύος, της εξαιρετικής απεικόνισης με μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκρίνεια και της βελτιωμένης αποτελεσματικότητας.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του νέου καρδιολογικού υπερήχου είναι η εξαιρετική ποιότητα 3D εικόνας, η οποία οφείλεται στην τεχνολογία OLED, αναδεικνύοντας κάθε λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Το Epiq CVx σύστημα δίνει την δυνατότητας διενέργειας 3D Stress echo & Perfusion.

Αξονικός
Τομογράφος

Lab Αξονικός <br>Τομογράφος

Ο νέος Αξονικός Τομογράφος SIEMENS SOMATOM go.Top είναι ένας υπερσύγχρονος τομογράφος.

Πρόκειται για το νέο μοντέλο αξονικού τομογράφου 128 τομών, ο οποίος διαθέτει καινοτόμες τεχνολογίες, που επιτρέπουν  τη διενέργεια όλου του φάσματος των εξετάσεων με υψηλή χωρική ανάλυση της παραγόμενης εικόνας, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα αποτελέσματα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του νέου αξονικού τομογράφου είναι η μείωση της διάρκειας της εξέτασης, η βελτίωση της εμπειρίας του εξεταζόμενου, η λήψη μικρότερης δόσης ακτινοβολίας και η δυνατότητα διενέργειας εξειδικευμένων  εξετάσεων (advanced imaging).

Η μειωμένη διάρκεια της εξέτασης και η βελτίωση της εμπειρίας του εξεταζόμενου επιτυγχάνεται  με τη χρήση tablet για τη διενέργεια της εξέτασης  από τον τεχνολόγο,  που του επιτρέπει να παραμένει  δίπλα στον εξεταζόμενο  στο μεγαλύτερο μέρος της εξέτασης, προσδίδοντας μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλεια. Επιπλέον, η τεχνολογία  remote control  για την τοποθέτηση του ασθενή και  η χρήση της ενσωματωμένης κάμερας  (FAST 3D Camera) για την παρακολούθηση της θέσης του ασθενή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ενισχύουν την άνεση του ίδιου του εξεταζόμενου και εντάσσονται στην τεχνολογία  Mobile Workflow.

Έχει το εξελιγμένο λογισμικό (Syngo VA40Α) το οποίο δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιούνται  εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως: αξονική στεφανιογραφία αξονική τομογραφία καρδιάς, αγγειογραφικές εξετάσεις, παιδιατρικές με πρωτόκολλα χαμηλής ακτινοβολίας και low dose αξονική θώρακος

 

CBCT Dental Scan

Lab CBCT Dental Scan

Ο Τομογράφος οδόντων CBCT Scan δίνει το πλεονέκτημα της διενέργειας εξετάσεων οδόντων που διαρκούν λίγα μόλις δευτερόλεπτα, με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

CBCT ονομάζεται η τομογραφία κωνικής δέσμης η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη οδοντιατρική απεικονιστική τεχνική. Η συγκεκριμένη τεχνική απεικόνιση παρέχει τρισδιάστατες εικόνες/3D των άνω και κάτω γνάθων, με εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια καθώς επίσης και με μειωμένη ακτινοβολία. O Νέος Οδοντιατρικός Υπολογιστικός Τομογράφος Κωνικής Δέσμης – CBCT δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των παρακάτω εξετάσεων:

 • – Dental Scan Άνω/Κάτω Γνάθου & Τεταρτημόριο
 • – Πανοραμική Οδόντων
 • – Κεφαλομετρική Ακτινογραφία

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος παραμένει όρθιος, ενώ το μηχάνημα του αξονικού τομογράφου οδόντων πραγματοποιεί περιστροφή περιμετρικά γύρω από το κεφάλι του εξεταζόμενου. Η διαδικασία της εξέτασης ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ενώ η πρόσβαση του εξεταζόμενου στο μηχάνημα είναι εύκολη, καθιστώντας εφικτή και την εξέταση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Μαγνητικός
Τομογράφος

Lab Μαγνητικός <br>Τομογράφος
Ο Μαγνητικός Τομογράφος MAGNETOM® AVANTO, αποτελεί ένα σύγχρονο μοντέλο μαγνητικού τομογράφου, όντας ορόσημο στην απεικόνιση 1.5T. Η τεχνολογία του σε συνδυασμό με το Tim + dot σύστημα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του παραγώμενου θορύβου και την δυνατότητα απεικόνισης όλου του σώματος. Επιπλέον προσφέρει άνεση στον εξεταζόμενο.
Υπάρχει η δυνατότητα όλων των ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων:
 • Μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου και σώματος
 • Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)
 • Μαγνητική Ουρογραφία
 • Μαγνητική Τομογραφία για τη μέτρηση εναπόθεσης Fe
 • Μαγνητική Τομογραφία για τη μέτρηση κλάσματος λίπους και του βαθμού στεάτωσης του ήπατος

Ακτινολογικός
Εξοπλισμός

Lab Ακτινολογικός <br>Εξοπλισμός

Το τμήμα ακτινολογίας είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία δίνουν ιδανική απεικόνιση των οργάνων. Καλύπτεται όλο το φάσμα των ακτινογραφιών για όλο το ανθρώπινο σώμα.

Υπάρχει η δυνατότητα της χορήγησης σκιαγραφικού φαρμάκου το οποίο δίνει εικόνες με μεγαλύτερη ευκρίνεια και δίνει την ευκαιρία να απεικονιστούν τα πιθανά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ψηφιακός
Μαστογράφος

Lab Ψηφιακός <br>Μαστογράφος

Η μαστογραφία είναι η μέθοδος στην οποία χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ για να απεικονιστούν και να αξιολογηθούν οι δομές του μαστού και οι αλλαγές του.Στο διαγνωστικό κέντρο ΠLATON της Πυλαίας υπάρχει Mαστογράφος με πρόγραμμα χαμηλής ακτινοβολίας (prime) και δυνατότητα εντοπισμένων και μεγεθυντικών λήψεων αλλά και τεχνικών τομοσύνθεσης.

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι μια απλή ακτινολογική εξέταση, η οποία εντοπίζει προβλήματα στο μαστό, που αφορούν είτε σε διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του μαστού, είτε σε ανάπτυξη ενός όγκου, είτε σε παρουσία ύποπτων μικροτιτανώσεων.

Ο υπέρηχος του μαστού έχει άμεση συνάφεια με την μαστογραφία και χρήσιμο θα είναι να υπάρχει πρόσφατη εξέταση του ασθενή πριν την εκτίμηση του υπερηχογραφήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να συνδυάζεται με U/S.

Επιπλέον έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την εξέταση ελαστογραφίας μαστού που είναι νέα τεχνική με υπέρηχους, στην οποία μπορούμε να μετρήσουμε την ελαστικότητα των ιστών. Γίνεται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος και μπορεί να μας αναδείξει εάν ένα ογκίδιο είναι μαλακό ή σκληρό. Όταν το ογκίδιο είναι σκληρό έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι κακόηθες.

Τέλος πολύ βασικό είναι να τονιστεί πως ο συνδυασμός Ψηφιακής Μαστογραφίας (DB),Τομοσύνθεσης( DBT) – US και Ελαστογραφίας (μαστού) καλύπτει πλήρως τον έλεγχο του μαστού. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται Μαγνητική Τομογραφία μαστού.

Τομοσύνθεση

Lab Τομοσύνθεση

Η τομοσύνθεση είναι η νεότερη εξέλιξη της μαστογραφίας.

Δίνει εικόνες υψηλότερης ευκρίνειας με δυνατότητα εντοπισμού μικρότερων όγκων και διευκρινήσεις σχετικά με ύποπτα ευρήματα.

Υπάρχει η δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) εικόνας και λήψης 25 ανεξάρτητων δισδιάστατων (2D) εικόνων. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει μια πλήρης εικόνα του μαστού και πιθανών βλαβών που μπορεί να υπάρχουν.

Μέτρηση Οστικής
Πυκνότητας

Η οστεοπόρωση είναι ένα νόσημα των οστών που χαρακτηρίζεται από προοδευτική μείωση της πυκνότητας του οστού με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος των καταγμάτων. Συγκεκριμένα το φυσιολογικό οστό αποτελείται από ένα πλέγμα κολλαγόνου και αλάτων ασβεστίου. Στην οστεοπόρωση υπάρχει απώλεια αυτών των δύο στοιχείων, με αποτέλεσμα το οστό να γίνεται ασθενέστερο.

Το μηχάνημα που λειτουργεί στην ΠLATON της Πυλαίας είναι τελευταίας γενιάς τεχνολογίας που έχει την δυνατότητα να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που έχουν σχέση με την οστική πυκνότητα, την οστική ηλικία, την λιπομέτρηση και την ολοσωματική μέτρηση. Παρέχει ταχεία μέτρηση υψηλή ακρίβεια και εξαιρετική ικανότητα, εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας (έως και 10 φορές μικρότερη σε σχέση με άλλα συστήματα). Επίσης το βασικό πλεονέκτημα του μηχανήματος σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, είναι η δυνατότητα εξέτασης μέσα σε 10 λεπτά και με πολύ καλή ανάλυση.

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα του μηχανήματος:

 • Σύγχρονη πρωτοποριακή τεχνολογία FAN Beam
  Έχει την δυνατότητα σάρωσης στην περιοχή ενδιαφέροντος κατά μήκος, επιτυγχάνοντας αύξηση των ποσοστών επιτυχίας στην εξέταση με τη χαμηλότερη δυνατή δόση.
 • Δυνατότητα εξέτασης και σε μεγαλόσωμους ανθρώπους, ιδανικό για τους παχύσαρκους.
  Laser για τη σωστή επικέντρωση της υπό εξέταση ανατομικής περιοχής. Καθαρές εικόνες χωρίς καμία αλλοίωση στη διαδικασία μεγέθυνσης.

Νευρολογικός
Εξοπλισμός

Ηλεκτρομυογράφος
Ηλεκτροεγκεφαλογράφος

Βιοπαθολογικός
Εξοπλισμός

Τα εργαστήρια διαθέτουν εξοπλισμό των μεγαλύτερων διεθνών οίκων.

Ορθοπαντογράφοι

Lab Ορθοπαντογράφοι

Ο οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος νέας γενιάς δίνει το πλεονέκτημα της διενέργειας εξετάσεων που διαρκούν λίγα μόλις δευτερόλεπτα, με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

 • Πανοραμικές Ακτινογραφίες (με συντελεστή απεικόνισης 1:1) με μεγέθυνση 1,25. Διαθέτουμε πρόγραμμα χαμηλής ακτινοβολίας ειδικά για παιδιά. Είναι ειδικά για περιορισμό των artifacts. Η σημασία του συντελεστή είναι ότι μπορεί να υπολογίσει καλύτερα το βάθος της ρίζας, το μέγεθος μιας κύστης κλπ.
 • Κεφαλομετρικές Ακτινογραφίες
 • Ακτινογραφία Κροταφογναθικων Αρθρώσεων
 • Ακτινογραφία BITEWING (μετά πτερυγίου)
 • Προσθίων και οπίσθιων οδοντών

Καρδιολογικός
Εξοπλισμός

Υπέρηχοι
Τεστ κοπώσεως
Holters ρυθμού
Holters Πιέσεως
Stress Echo

Υπέρηχος

Οι υπερηχοτομογράφοι της ΠLATON είναι εφοδιασμένοι με μια πλήρη σειρά υπερηχοτομογραφικών κεφαλών & λειτουργικών προγραμμάτων.

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις όπως είναι:

Υπέρηχοι σώματος
Άνω- Κάτω κοιλίας, Παγκρέατος, Σπλήνας, Νεφρών, Ουροδόχου Κύστης, Ήπατος, Θυρεοειδή, Μαστού, Μαλακών μορίων

Ενδοκολπικός Υπέρηχος
Μήτρας-ωοθηκών

Ελαστογραφία
Η Ελαστογραφία είναι μία απλή, γρήγορη και καθόλου επώδυνη μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών και γίνεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης με υπερήχους, ενός ψηλαφητού ή μαστογραφικού ευρήματος που θέλει διερεύνηση. Θεωρείται σημαντική συμπληρωματική εξέταση σχετικά με την πρόληψη του Μαστού.

Αναλυτής Σπέρματος

Ο αναλυτής σπέρματος είναι ιατρική συσκευή IVD υψηλής τεχνολογίας, όπου καταργεί την υποκειμενικότητα και παρέχει τυποποιημένη αντικειμενική αναφορά, βάσει του 5ου Κριτηρίου του Π.Ο.Υ. (5th Version, W.H.O.).

Πυλαία

ESPA