Κατά την
επίσκεψη
σας είναι
απαραίτητα
τα παρακάτω
δικαιολογητικά
και οι
προϋποθέσεις:

Το παραπεμπτικό από το Ιατρό σας έχοντας πρώτα βεβαιωθεί
πως δεν αναφέρει ότι η εξέταση εκτελείται μόνο από
κρατικούς φορείς.

Έχετε ενημερωθεί για την προετοιμασία πριν την εξέταση,
από το τηλεφωνικό μας κέντρο ή από το προσωπικό.

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης να μην
υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παραπεμπτικού.

ΕΟΠΠΥ

Image

Άλλα συμβεβλημένα
Ταμεία

Image
Image
Image

Συνεργαζόμενες
Ασφαλιστικές

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image