Όροι χρήσης

Η εταιρεία (διαχειριστής) σας προτρέπει να μελετήσετε τους παρακάτω όρους χρήσης. Η πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα ισοδυναμεί, συνεπάγεται και αποτελεί τεκμήριο ότι διαβάσατε και αποδεχτήκατε όλους τους όρους χρήσης.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για το σκοπό αυτό καλό θα ήτανε να μελετάτε τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Χρήση περιεχομένου/υλικό της ιστοσελίδας

Απαγορεύεται (χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας) η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση και αποστολή πάσης φύσεως υλικού της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα λογοτύπων, εικόνων, βίντεο, κειμένων, άρθρων κλπ, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας (διαχειριστής).

Προσωπικά δεδομένα/στοιχεία

Η εταιρεία (διαχειριστής) συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email) με σκοπό την ενημέρωση του επισκέπτη (π.χ. newsletter) και μόνο έπειτα από τη συγκατάβαση του. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης αυτών, καθώς και την τήρηση των σχετικών νόμων και κανονισμών, όπως αυτοί ισχύουν ή τροποποιούνται. Συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν τους εν λόγω όρους χρήσης για πιθανές μεταβολές. Η εταιρεία (διαχειριστής) δε μεταβιβάζει προσωπικά στοιχεία, που συλλέγονται από την ιστοσελίδας της, σε τρίτους (που δε σχετίζονται με την ίδια).

Ενημερωτικά μηνύματα

Η εταιρεία δύναται να αποστέλλει ανά διαστήματα ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) στους χρήστες που επιλέξανε αυτή την υπηρεσία, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα διακοπής/διαγραφής του από τη λίστα, μέσω αποστολής σχετικού email στο itsupport@platonae.gr

Χρήση cookies

Σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα cookies, για λόγους βελτίωσης της πλοήγησης σας στον ιστοτόπο μας. Τα cookies χρησιμοποιούνται γενικά ως αναγνώριση και βελτιστοποίηση, μέσω πολύ μικρού κειμένου πληροφορίας που αποθηκεύεται στον browser του smartphone, tablet ή PC, χωρίς να έχουν βλαπτικές ικανότητες. Μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαμορφώσετε αναλόγως τον browser που χρησιμοποιείτε.

Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies

Εμπορικά σήματα/λογότυπα/πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

Αναφορά ή/και απεικόνιση εμπορικών σημάτων, ιστοσελίδων & λογοτύπων τρίτων ανήκουν στους δημιουργούς τους και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που πιθανόν αναφέρονται και προβάλλονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στους δημιουργούς/δικαιούχους τους και δύναται να αφαιρεθούν έπειτα από αίτημα τους (itsupport@platonae.gr), μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Παραπομπές ιστοσελίδων τρίτων

Εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων μπορούν να παραπέμπουν στην ιστοσελίδα www.platonae.gr χωρίς να αναπαράγουν τα περιεχόμενα της ή να παρουσιάζουν ψευδή στοιχεία.

Κακόβουλο λογισμικό

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμένει απαλλαγμένη από κακόβουλο λογισμικό.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης – Επίλυση διαφορών

Η εταιρεία (διαχειριστής) καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιστοσελίδα να παραμένει ασφαλής, ορθή ως προς το περιεχόμενο της και απαλλαγμένη από κακόβουλο λογισμικό, χωρίς να παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ή να παροτρύνει τους χρήστες να τις αποδεχτούν ως έχουν. Συνεπώς η εταιρεία (διαχειριστής) δε φέρει πάσης φύσεως ευθύνες και υποχρεώσεις (π.χ. καταβολή αποζημίωσης) για τυχών ζημίες υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας.

H εταιρεία (διαχειριστής) δε φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται τη συνεχόμενη προβολή της ιστοσελίδας ή την απουσία σφαλμάτων (τόσο σε αυτή ή/και σε πιθανά μέσα μετάδοσης της/servers).

H εταιρεία (διαχειριστής) δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανές διαφημίσεις τρίτων που θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα της, στις οποίες και δε θα έχει πρόσβαση.

H εταιρεία (διαχειριστής) δεν παροτρύνει τους χρήστες και δεν επιδιώκει την αποδοχή των πάσης φύσεως πληροφοριών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Συμφωνείται ότι πιθανές διαφορές από τη χρήση της ιστοσελίδας (και την εφαρμογή των παρόντων όρων) υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, εφόσον εξαντληθεί κάθε πιθανότητα φιλικής επίλυσης και συνεννόησης.

ESPA