Νέες Εξειδικευμένες Εξετάσεις

Perfusion

Perfusion

Η τεχνική perfusion είναι η δυναμική μελέτη της αιμάτωσης ενός οργάνου σε επίπεδο μικρών αγγείων που προσδιορίζει περιοχές με παθολογική αιμάτωση.

Στην ογκολογία διευκολύνει στο να ταυτοποιηθούν όγκοι (υψηλή/χαμηλή αιμάτωση) όπως και να αξιολογηθούν οι πιο επιθετικές περιοχές, καθώς εκτιμάται η συνολική έκταση του όγκου.
Μέσω της παραπάνω διαδικασίας, η τεχνική perfusion βοηθάει στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας (χειρουργείο, ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία) όπως και στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας, γνωρίζοντας την ακριβή έκταση του όγκου.

Στη συνέχεια, μια ακόμη σημαντική δυνατότητα της τεχνικής, εκτός του βαθμού ανταπόκρισης στη θεραπεία, η πρώιμη ανίχνευση περιοχών υποτροπής.

Τι πρέπει να
γνωρίζω

Όλοι οι επισκέπτες παρακαλούνται να προσέρχονται με μάσκα.

Κατά την άφιξη, απαγορεύεται η είσοδος στον εσωτερικό χώρο. Οι εξεταζόμενοι, με την προσέλευση τους στο εργαστήριο, μεταβαίνουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο δειγματοληψίας.

Η εξόφληση του κόστος δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω κάρτας και η αποστολή του αποτελέσματος μέσω email.