Long Covid

Long Covid

Long covid ή post covid ονομάζεται το σύνδρομο το οποίο περιγράφει τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου μετά τη νόσηση από τον SARS-Cov-2. Το συγκεκριμένο σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί μετά από εβδομάδες ή μήνες από τη έναρξη της νόσησης. Τα συμπτώματα της long covid μπορεί να αποτελούν συνέχεια των συμπτωμάτων της οξείας φάσης της νόσησης της COVID-19.

Η ασθένεια του κορωνοϊού (coronavirus disease 2019, COVID-19), δύναται να προκαλέσει οξεία αναπνευστική νόσο, της οποίας τα συμπτώματα εμφανίζονται ακόμη και μετά την παρέλευση τριών μηνών από την έναρξη της λοίμωξης. Η long covid νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί. Ωστόσο, σε μικρότερο βαθμό, η post covid ενδέχεται να εμφανιστεί και σε μη-νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι είχαν ήπια λοίμωξη, είτε καθόλου συμπτώματα, επηρεάζοντας την ποιότητα της ζωής τους.

Βάσει των ιατρικών δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), ένα ποσοστό ασθενών εμφανίζουν κόπωση, δυσκολία ή απώλεια προσοχής και διαταραχές μνήμης, απώλεια όσφρησης ή γεύσης, αδυναμία άσκησης, προβλήματα στη νοητική λειτουργία, καρδιακά, αναπνευστικά και νευρολογικά, γαστρεντερικά,  νεφρικά, ουροποιητικά, ενδοκρινικά καιάλλα συμπτώματα μετά τη νοσηλεία τους, με διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (Ε.Π.Ε.), κάθε ασθενής που  νοσεί  από την COVID-19  θα  πρέπει  να  ενημερώνεται  για  την πιθανότητα  εμμενόντων  συμπτωμάτων  που  συνήθως  υποχωρούν  μέσα  σε  12  εβδομάδες και  ενδεχομένως να επανεμφανιστούν αργότερα, ανάλογα  με  τη  βαρύτητα  της  νόσου  και  την  προηγούμενη  κατάσταση  της υγείας  του.  Σε  περίπτωση  μη-βελτίωσης  της κατάστασης της υγείας τους, είτε σε περίπτωση  εμφάνισης  νέων  συμπτωμάτων,  οι  ασθενείς  θα πρέπει  να  εξετάζονται  από  τον  θεράποντα  ιατρό  τους.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, εκτός  από  τη  φυσική  εξέταση  και  την  λήψη  αναλυτικού  ιστορικού του ασθενή, ενδέχεται να  χρειαστεί  περαιτέρω  εργαστηριακός  έλεγχος.  Ο  θεράποντας ιατρός κρίνει ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς (τη διάρκεια τους, το είδος, τη βαρύτητα) το είδος των εξετάσεων που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο ασθενής. Ο ασθενής της long covid, πιθανότατα  να  χρειαστεί  να  υποβληθεί σε Αξονική Τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας  (HRCT), CT αγγειογραφία  πνευμόνων (CTPA), υπέρηχο-καρδιογράφημα  και  καρδιολογικό  έλεγχο.

Ο νέος αξονικός τομογράφος SOMATOM go.Top 128 τομών, δίνει την δυνατότητα στους εξεταζόμενους της post covid να πραγματοποιούν νέες εξειδικευμένες εξετάσειςυψηλών απεικονιστικών απαιτήσεων όπως η αξονική τομογραφία θώρακος, η αξονική στεφανιογραφία και υψηλής ακρίβειας αγγειογραφίες.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί το νέο υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφουψηλής τεχνολογίας της εταιρείας SIEMENS ο οποίος εγκαταστάθηκε στο διαγνωστικό εργαστήριο της ΠLATON ΔIAGNOSIS στην Πυλαία, στην οδό Λεωφόρο Τζων Κέννεντυ 37.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του πολυτομικού αξονικού τομογράφου είναι η μείωση της διάρκειας που απαιτεί η εξέταση καθώς και η λήψη μικρότερης δόσης ακτινοβολίας.

Ο SOMATOM go.Top 128 τομών, διαθέτει ειδικό εξοπλισμό νέας γενιάς, προσδίδοντας υψηλή ανάλυση, δίνοντας στους εξεταζόμενους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν όλο το φάσμα των αξονικών εξετάσεων.

Σε κάθε περίπτωση εµφάνισης κάποιου νέου ή επίµονου συμπτώματος συνίσταται η ιατρική παρακολούθηση του ασθενή, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση και την λήψη της κατάλληλης θεραπείας.

 ΠΗΓΗ: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (Ε.Π.Ε.)

 Νάτσε Νάντια

 Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

ESPA