Μαγνητική Τομογραφία Perfusion

Η τεχνική perfusion είναι η δυναμική μελέτη της αιμάτωσης ενός οργάνου σε επίπεδο μικρών αγγείων που προσδιορίζει περιοχές με παθολογική…