Γρίπη VS COVID-19

Κοινά Σημεία & Διαφορές Οι χειμερινοί μήνες αποτελούν κατεξοχήν την περίοδο των ιώσεων. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο συνωστισμός σε κλειστούς…