Νέες προσφορές

Γυναικολογικές Εξετάσεις

Γυναικολογικές Εξετάσεις

Αιματολογικό Check Up: Γενική αίματος, Σίδηρος, Φεριττίνη 10€ Γυναικολογικό Check Up: Τεστ ΠΑΠ 13€ Ακτινολογικό Check Up: Ψηφιακή Μαστογραφία 25€

Τεστ Αντιγόνων

Τεστ Αντιγόνων

 Ποιοτικός Προσδιορισμός: SARS-CoV-2 (Κορονοϊού) Influenza (Γρίπης Α&Β) RSV (Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός)