Εξετάσεις ανίχνευσης SARS-COV-2

Τεστ Αντιγόνων

Τεστ Αντιγόνων

 Ποιοτικός Προσδιορισμός: SARS-CoV-2 (Κορονοϊού) Influenza (Γρίπης Α&Β) RSV (Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός)

PCR Covid-19

PCR Covid-19

Μοριακή ανάλυση PCR ανίχνευσης  COVID-19

Rapid Test

Rapid Test

Rapid Test  ανίχνευσης αντιγόνου για τον ιό COVID-19