Γενικό checkup

Έλεγχος Διαβήτη

Έλεγχος Διαβήτη

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας του διαβήτη [14/11], θα ισχύει η παρακάτω προσφορά για όλο το μήνα Νοέμβριο: Σάκχαρο Γλυκοζυλιωμένη (HbA1c) Γενική…