Νέες Εξειδικευμένες Εξετάσεις

Μελέτη ροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY)

Σκοπός της εξέτασης είναι ο έλεγχος της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού δια μέσω του υδραγωγού του Sylvius.

Ένας φυσιολογικός εγκέφαλος παράγει περίπου μισό λίτρο εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε 24 ώρες. Φυσιολογικά υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε παραγωγή και κατανάλωση του υγρού. Όταν η ισορροπία διαταράσσεται είτε  λόγω μειωμένης παραγωγής είτε κάποιας παθολογικής στένωσης, προκύπτει ο υδροκέφαλος.

Η μελέτη της ροής γίνεται με ειδικές τεχνικές στον μαγνητικό τομογράφο με τον πλήρως ανανεωμένο εξοπλισμό της ΠLATON όπου αποτελείται από πηνίο εγκεφάλου νέας τεχνολογίας 32 καναλιών που προσφέρει την μέγιστη ποιότητα εικόνων.

Η εξέταση εκτελείται με την μέθοδο προοπτικού συντονισμού. Δηλαδή, η λήψη δεδομένων γίνεται κατά την διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου και σταματάει στο τέλος του ενώ περιμένει το επόμενο σήμα ενεργοποίησης. Αυτό παράγει ένα σύνολο εικόνων οι οποίες ανασυντίθενται σε οβελιαίο επίπεδο (sagittal). Η ακολουθία είναι φτιαγμένη με πάχος τομής από 1-5 mm ώστε να καλύπτουν τη διάμετρο του υδραγωγού η οποία κυμαίνεται από 2-4 mm.