Χριστουγεννιάτικο Φιλανθωπικό Bazaar των “Φίλων της Μέριμνας Θεσσαλονίκης”.

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθωπικό Bazaar των “Φίλων της Μέριμνας Θεσσαλονίκης”.

Στις 25, 26 και 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθωπικό Bazaar των “Φίλων της Μέριμνας Θεσσαλονίκης”.

Η ΠLATON ΔΙΑGNOSIS παρευρέθηκε ως χορηγός στο συγκεκριμένο bazaar, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του συλλόγου.

ESPA