Σκορ Ασβεστίου – Coronary Artery Calcium Score

Σκορ Ασβεστίου – Coronary Artery Calcium Score

Τι είναι το σκορ ασβεστίου;

Πρόκειται για μια ειδική εξέταση που διεξάγεται στον αξονικό τομογράφο, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία από τον εξεταζόμενο, χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού και με χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Η εξέταση παρέχει εικόνες της καρδιάς που βοηθούν τον ιατρό να εντοπίσει και να μετρήσει την αθηρωματική πλάκα των στεφανιαίων αρτηριών που περιέχει ασβέστιο.

Η μέτρηση της επασβεστωμένης αθηρωματικής πλάκας μπορεί να εντοπίσει τη στεφανιαία νόσο πολύ πριν την εμφάνιση σημείων και συμπτωμάτων της πάθησης.

Ποιος είναι ο σκοπός της εξέτασης;

Ο ιατρός θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της εξέτασης ώστε να εξατομικεύσει τη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς ή να χορηγήσει ειδική φαρμακευτική αγωγή με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου στο μέλλον.

Σε ποιους απευθύνεται η εξέταση;

Πρόκειται για μια αποκλειστικά προληπτική εξέταση και άτομα μεταξύ 30 έως 75 ετών (χαμηλού προς μετρίου καρδιαγγειακού κινδύνου) μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά. Το σκορ ασβεστίου μπορεί να προσδιορίσει με μεγάλη ακρίβεια τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασυμπτωματικά άτομα όπως καπνιστές, άτομα με κληρονομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου και άτομα με αυξημένη χοληστερίνη. Η εξέταση δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο.

Πόσο διαρκεί η εξέταση;

Η διαδικασία της εξέτασης είναι εξαιρετικά απλή, χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού, και ολοκληρώνεται μόλις σε 5 λεπτά. Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία και ο εξεταζόμενος μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές του μετά το τέλος της εξέτασης.

Υπάρχει επιβάρυνση με την ακτινοβολία;

Η δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει ο εξεταζόμενος είναι χαμηλή.

Πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Τα αποτελέσματα συνήθως παρέχονται υπό τη μορφή ενός αριθμού που ονομάζεται Agatston score (αντικατοπτρίζει τη συνολική έκταση των εναποθέσεων ασβεστίου και την πυκνότητα του ασβεστίου) και ενός εκατοστημορίου που εκφράζει την ποσότητα ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες σε σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικίας και φύλου. Όσο υψηλότερο είναι το σκορ, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων και εμφράγματος μυοκαρδίου στο μέλλον.

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γεώργιος Π. Ραμπίδης

Καρδιολόγος – Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Ανώτατου Επιπέδου στην Αξονική Καρδιάς