Νέος CBCT Dental Scan

Νέος CBCT Dental Scan

Η ΠLATON ΔIAGNOSIS, εγκατέστησε εξοπλισμό CBCT στο Διαγνωστικό εργαστήριο της Σοφούλη, στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών.

Ο Τομογράφος οδόντων CBCT Scan δίνει το πλεονέκτημα της διενέργειας εξετάσεων οδόντων που διαρκούν λίγα μόλις δευτερόλεπτα, με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

CBCT ονομάζεται η τομογραφία κωνικής δέσμης η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη οδοντιατρική απεικονιστική τεχνική. 

Η συγκεκριμένη τεχνική απεικόνιση παρέχει τρισδιάστατες εικόνες/3D των άνω και κάτω γνάθων, με εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια καθώς επίσης και με μειωμένη ακτινοβολία.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος παραμένει όρθιος, ενώ το μηχάνημα του αξονικού τομογράφου οδόντων πραγματοποιεί περιστροφή περιμετρικά γύρω από το κεφάλι του εξεταζόμενου.

Η διαδικασία της εξέτασης ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ενώ η πρόσβαση του εξεταζόμενου στο μηχάνημα είναι εύκολη, καθιστώντας εφικτή και την εξέταση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

ESPA