Νέος Μαγνητικός Τομογράφος

Νέος Μαγνητικός Τομογράφος

Στα πλαίσια βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, στο Διαγνωστικό Εργαστήριο ΠLATON ΔΙΑGNOSIS στηΒουλιαγμένη, Αττικής έχει εγκατασταθεί Νέος Υπερσύγχρονος Μαγνητικός Τομογράφος.

Ο Νέος Μαγνητικός Τομογράφος  1,5 Tesla διαθέτει όλα τα διαθέσιμα πηνία, προγράμματα και πρωτόκολλα ώστε να ανταποκρίνεται στις ζητούμενες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας, με υψηλής ευκρίνειας εικόνες και ακρίβεια.

Επιπλέον, είναι ευρύχωρος και άνετος για τον εξεταζόμενο και διαθέτει συστήματα ελέγχου του ρυθμού απορροφούμενης ενέργειας (SAR).