Νέα τιμή PCR\Covid 19

Νέα τιμή PCR\Covid 19

Η εταιρεία σε προσαρμογή με την ΚΥΑ (αρ. 657) / 04.01.2022,
ανακοινώνει ότι από 06/01/2022 η τιμή των παρακάτω
εξετάσεων, για εσωτερική δειγματοληψία, καθορίζεται ως εξής:

1) Μοριακή ανάλυση PCR / COVID-19 / 47€ (ανάλυση 35€ + δειγματοληψία 12€)

2) Rapid Test SARS-CoV-2 / 10€

ESPA