Μαγνητική Τομογραφία Perfusion

Μαγνητική Τομογραφία Perfusion

Η τεχνική perfusion είναι η δυναμική μελέτη της αιμάτωσης ενός οργάνου σε επίπεδο μικρών αγγείων που προσδιορίζει περιοχές με παθολογική αιμάτωση.

Στην ογκολογία διευκολύνει στο να ταυτοποιηθούν όγκοι (υψηλή/χαμηλή αιμάτωση) όπως και να αξιολογηθούν οι πιο επιθετικές περιοχές, καθώς εκτιμάται η συνολική έκταση του όγκου.
Μέσω της παραπάνω διαδικασίας, η τεχνική perfusion βοηθάει στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας (χειρουργείο, ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία) όπως και στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας, γνωρίζοντας την ακριβή έκταση του όγκου.

Στη συνέχεια, μια ακόμη σημαντική δυνατότητα της τεχνικής, εκτός του βαθμού ανταπόκρισης στη θεραπεία, η πρώιμη ανίχνευση περιοχών υποτροπής.όχι μόνο προσδιορίζει το βαθμό της ανταπόκρισης στη θεραπεία αλλά επιπρόσθετα ανιχνεύει, πρώιμα, περιοχές υποτροπής.

Η μαγνητική τομογραφία Perfusion διενεργείται στην ΠLATON ΔIAGNOSIS Πυλαίας-Πανοράματος (2310425901), από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εξελιγμένο ιατρικό εξοπλισμό.

ESPA