Μαγνητική Φασματοσκοπία Εγκεφάλου (MR Spectroscopy)

Μαγνητική Φασματοσκοπία Εγκεφάλου (MR Spectroscopy)

Η Μαγνητική Φασματοσκοπία Εγκεφάλου (MR Spectroscopy) είναι μια εξειδικευμένη εξέταση της μεταβολικής δραστηριότητας των ιστών του εγκεφάλου η οποία έχει τη δυνατότητα χαρτογράφησης της κατανομής και της συγκέντρωσης των φυσιολογικών και των παθολογικών στοιχείων (του εγκεφάλου).

Η συγκεκριμένη εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Διαγνωστικό Εργαστήριο ΠLATON ΔΙAGNOSIS Πυλαίας, Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε στο T. +30 2310 425 901

ESPA