Ειδικές Αιματολογικές Εξετάσεις

Ειδικές Αιματολογικές Εξετάσεις

Στα Διαγνωστικά Εργαστήρια ΠLATON ΔΙΑGNOSIS υπάρχει η δυνατότητα πραματοποίησης Ειδικών Αιματολογικών Εξετάσεων

  • TROP-I Υψηλής ευαισθησίας

Ο προσδιορισμός της τροπονίνης Ι στο αίμα, χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Η εξέταση hsTnI Risk Strat της Abbott αποτελεί μια εξέταση υψηλής ευαισθησίας για την Τροπονίνη. Η τροπονίνη αποτελεί έναν ειδικό δείκτη για τον καρδιακό ιστό και είναι ανιχνεύσιμη και στην κυκλοφορία φαινομενικά υγιών ατόμων, ασυμπτωματικών για καρδιαγγειακές νόσους. Η ένδειξη αυτή, επεκτείνει την χρησιμότητα του ελέγχου των επιπέδων τροπονίνης σε εξεταζόμενους, οι οποίοι ενδέχεται να πραγματοποιήσουν αυτό το τεστ, στα πλαίσια ενός προληπτικού ελέγχου. Η δυνατότητα της εξέτασης hsTnI Risk Strat της Abbott να ανιχνεύει πολύ χαμηλά επίπεδα τροπονίνης, μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να καθοριστεί ο καρδιακός κίνδυνος σε φαινομενικά υγιή άτομα, για τα οποία δεν έχουν αναφερθεί συμπτώματα καρδιακής νόσου. Η Abbott hsTnI Risk Strat αποτελεί την πρώτη εξέταση με ένδειξη CE, ως βοήθημα στα μοντέλα πρόβλεψης καρδιοαγγειακών κινδύνων για τη διαστρωμάτωση κινδύνου (χαμηλός/μέτριος/αυξημένος) μελλοντικών καρδιακών επεισοδίων σε ασυμπτωματικά άτομα, όταν αυτή χρησιμοποιείται συνδυαστικά με κλινικά και διαγνωστικά ευρήματα.

  • CK-MB

Η εξέταση πραγματοποιείται για την ανίχνευση βλαβών του μυοκαρδίου που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του καταβολισμού των ιστών στην περιοχή αυτή.

  • CPK

Όταν τα επίπεδα της CPK είναι πολύ υψηλά, αυτό συχνά σημαίνει ότι υπάρχει μυϊκή καταπόνηση ή βλάβη σε κάποιο μυϊκό ιστό, στην καρδιά, ή στον εγκέφαλο.