Διενέργεια Δωρεάν Εξέτασης <strong>σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης</strong>

Διενέργεια Δωρεάν Εξέτασης σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Διενέργεια Δωρεάν Εξέτασης – Γενική Αίματος σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, η οποία παραγματοποιήθηκε από την ΠLATON ΔΙΑGNOSIS με την υποστήριξη του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής δράσης και συνεισφοράς.

Ημερομηνίες:

  • Δευτέρα 05/12/22, 09:00 πμ. ΚΑΠΗ Βάρης, Τερψιχόρης 4
  • Τρίτη 06/12/22, 09:00 πμ. ΚΑΠΗ Βούλας, Ζεφύρου 2
  • Τετάρτη 07/12/22 09:00 πμ. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2