Γρίπη VS COVID-19

Γρίπη VS COVID-19

Κοινά Σημεία & Διαφορές

Οι χειμερινοί μήνες αποτελούν κατεξοχήν την περίοδο των ιώσεων. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο συνωστισμός σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους και οι μειωμένες αποστάσεις έχουν αποδειχτεί οι  πιο σημαντικοί λόγοι αύξησης των ιώσεων. 

Η γρίπη, το κοινό κρυολόγημα και η λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19, αποτελούν τρεις από τους συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις.

Όπως έχει διαπιστωθεί, η γρίπη και ο COVID-19, είναι ιογενείς λοιμώξεις οι οποίες προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα του οργανισμού. Ωστόσο, προκαλούνται από διαφορετικούς ιούς, με διαφορετική βαρύτητα συμπτωμάτων, διαφορετική εξέλιξη και πιθανές επιπλοκές καθώς και με διαφορετική θεραπεία. Πιο συγκεκριμένα, η γρίπη προκαλείται από τους ιούς της γρίπης Α και Β ενώ ο COVID-19 προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Μια ακόμη διαφορά μεταξύ του COVID-19 και γρίπης αποτελεί η εμφάνιση των συμπτωμάτων. Ο COVID-19 εμφανίζει συμπτώματα σε 2-14 μέρες, ενώ στην γρίπη τα συμπτώματα εκδηλώνονται μεταξύ 1-4 ημερών μετά την έκθεση. Τα συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται με τον COVID-19 αρχικά είναι η απώλεια γεύσης και όσφρησης, ενώ μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή πνευμονική βλάβη, σε αντίθεση με την γρίπη.

Επιπλέον, ο COVID-19 έχει αποδειχτεί πως μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές επιπλοκές σε σχέση με τη γρίπη, όπως για παράδειγμα θρόμβους (blood clots) και φλεγμονώδες σύνδρομο πολλαπλών συστημάτων (multisystem inflammatory syndrome) σε παιδιά.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα από τα συμπτώματα της γρίπης και  του Covid-19:

Γρίπη

Τα συμπτώματα της εποχικής γρίπης κατά κύριο λόγο είναι τα εξής:

 • Πονοκέφαλος
 • Πυρετός
 • Ρίγη
 • Μυαλγίες, αρθραλγίες
 • Αδυναμία ή αίσθημα κόπωσης,
 • Φαρυγγαλγία
 • Διαρροικές κενώσεις
 • Ρινική συμφόρηση ή καταρροή

Covid-19

Τα συνήθη  συμπτώματα του COVID-19  είναι τα παρακάτω:

 • Απώλεια ή μεταβολή της όσφρησης ή/και της γεύσης
 • Πυρετό > 37,8 οC
 • Ξηρό και επίμονο βήχα
 • Δύσπνοια
 • Γενική καταβολή
 • Μυαλγίες
 • Φαρυγγαλγία

Σε περιπτώσεις ήπιας λοίμωξης, η νόσος του COVID-19 συνήθως διαρκεί για 5-7 ημέρες. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί περιστατικά νόσησης για 2 ή και περισσότερες εβδομάδες. Τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά μέσον όρο μέχρι την 7η-10η μέρα μετά την επαφή με το ιό. Η επιδείνωση συνήθως εμφανίζεται  μετά από 7 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, με την εκδήλωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα,  συνίσταται η ιατρική παρακολούθηση του ασθενή, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση και την λήψη της κατάλληλης θεραπείας.


ΠΗΓΗ: ΕΟΔΥ

Αναστασία Αθανασούλια

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠLATON ΔIAGNOSIS ΠΥΛΑΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ESPA