Αξονική TAVI – CT TAVI Planning

Αξονική TAVI – CT TAVI Planning

Η Εξέταση CT TAVI Planning είναι μια εξειδικευμένη εξέταση η οποία πραγματοποιείται προεπεμβατικά, (δηλαδή πριν από την επέμβαση της διαδερμικής εμφύτευσης αορτικής της βαλβίδας), σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας (Trancatheter Aortic Valve Implantation-TAVI).

Με την εξέταση CT TAVI Planning μπορεί να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια η μέτρηση του αορτικού δακτυλίου στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η εμφύτευση της νέας βαλβίδας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει η σωστή και κατάλληλη επιλογή μεγέθους της βαλβίδας που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εμφύτευση.

Επιπροσθέτως, μέσω της Αξονικής TAVI μπορεί να γίνει η μέτρηση της θέσης των στεφανιαίων αγγείων σε σύγκριση με τον αορτικό δαχτύλιο, καθώς και η χαρτογράφηση των περιφερικών αρτηριών με σκοπό την αποφυγή οποιαδήποτε επιπλοκής κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η εξέταση CT TAVI Planning μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αξονικό τομογράφο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη του ιατρικού ιστορικού του εξεταζόμενου καθώς και η χρήση σκιαγραφικού φαρμάκου, ώστε να γίνει ευκολότερα η απεικόνιση της καρδιάς και των περιφερικών αγγείων. Η συγκεκριμένη εξέταση έχει σύντομη διάρκεια, δίχως την ανάγκη νοσηλείας του εξεταζόμενου μετά την εξέταση.

Η εξέταση CT TAVI Planning μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Διαγνωστικό Εργαστήριο ΠLATON ΔΙAGNOSIS Πυλαίας, Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε στο T. +30 2310 425 901

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γεώργιος Π. Ραμπίδης

Καρδιολόγος – Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Ανώτατου Επιπέδου στην Αξονική Καρδιάς

ESPA