Αξονική Στεφανιογραφία

Αξονική Στεφανιογραφία

Στην ΠLATON ΔIAGNOSIS Πυλαίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε την Αξονική Στεφανιογραφία.

Η Αξονική Στεφανιογραφία αποτελεί μια αναίμακτη και σύντομη σε διάρκεια απεικονιστική μέθοδο που μας δίνει την δυνατότητα να πάρουμε πληροφορίες για την πιθανή παρουσία αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου, εξετάζοντας την ανατομία του δικτύου των στεφανιαίων αγγείων.