Νέες Εξειδικευμένες Εξετάσεις

Low Dose Αξονική τομογραφία θώρακος

Με την low dose (χαμηλής ακτινοβολίας) αξονική τομογραφία θώρακος μπορεί να πραγματοποιηθεί λεπτομερής έλεγχος των πνευμόνων μετά την λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος από την Covid-19

H low dose αξονική τομογραφία θώρακος δίνει την δυνατότητα ελέγχου του μεσοθωράκιου για την πιθανή παρουσία λεμφαδένων ή άλλων αλλοιώσεων.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη ειδική εξέταση προτείνεται από τον ιατρικό κλάδο για τον προληπτικό έλεγχο χρόνιων καπνιστών, άνω των 50 ετών.