Παιδοακτινολογικό

Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα
με ειδικό πρόγραμμα για παιδιά

Εξασφαλίζει ταχύτητα, ελαχιστοποιώντας την ακτινοβολία και προσφέρει εικόνες υψηλής ευκρίνειας.

  • Λήψη Full Spine (με μια μόνο λήψη γίνεται απεικόνιση ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης)
  • Λήψη Full Leg (με μια μόνο λήψη γίνεται απεικόνιση των κάτω άκρων και της λεκάνης)

Σε ποια
εργαστήρια
διενεργούνται
οι εξετάσεις

Πυλαία

Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37
555 35 Πυλαία
T. 2310 425 901
pylaia@platonae.gr