Νέες Εξειδικευμένες Εξετάσεις

Σκορ ασβεστίου

Τι είναι η εκτίμηση σκορ ασβεστίου (calcium score);

Πρόκειται για μία ειδική εξέταση που διεξάγεται στον αξονικό τομογράφο, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία από τον ασθενή. Η εξέταση παρέχει εικόνες της καρδιάς που μπορούν να βοηθήσουν τον ιατρό να εντοπίσει και να μετρήσει την πλάκα που περιέχει ασβέστιο στις στεφανιαίες αρτηρίες. Η μέτρηση της ασβεστωμένης πλάκας με καρδιακή σάρωση μπορεί να εντοπίσει πιθανή στεφανιαία νόσο προτού εμφανιστούν σημεία και συμπτώματα.