Γαστρεντερολογικό - Ενδοσκοπικό

Ορθοσκόπηση

Η Ορθοσκόπηση, γνωστή και ως Ορθοσιγμοειδοσκόπηση, είναι ενδοσκοπική εξέταση του παχέως εντέρου μέχρι τη σπληνική καμπή, με ή χωρίς λήψη βιοψιών. Η εξέταση προτιμάται σε ορισμένες παθήσεις, όπως αιμορροιδοπάθεϊα, η ελκώδης ορθίτιδα ή η οξεία εντερορραγία, διότι γίνεται χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία με τη χρήση του κολονοσκοπίου.

Σε ποια
εργαστήρια
διενεργούνται
οι εξετάσεις

Πυλαία

Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37
555 35 Πυλαία
T. 2310 425 901
pylaia@platonae.gr