Νέες Εξειδικευμένες Εξετάσεις

Ολόσωμη MRI (Whole Body MRI)

Η Ολόσωμη MRI (Whole Body MRI) είναι μία εξέταση που πραγματοποιείται προληπτικά για την πλήρη απεικόνιση του σώματος από τον εγκέφαλο έως και τα γόνατα.

Επιπλέον, η  Ολόσωμη MRI (Whole Body MRI) πραγματοποιείται για τη σταδιοποίηση του καρκίνου, για την ανίχνευση μεταστάσεων, λεμφωμάτων, πολλαπλού μυελώματος καθώς και για διάχυτες φλεγμονώδεις καταστάσεις στις αρθρώσεις.