Γαστρεντερολογικό - Ενδοσκοπικό

Κολονοσκόπηση

Η Κολονοσκόπηση είναι ενδοσκοπική εξέταση του παχέως εντέρου μέχρι το τύφλο(με δυνατότητα εισόδου στον τελικό ειλεό εφόσον απαιτείται), με ή χωρίς λήψη βιοψίας. Χρησιμοποιείται ως διαγνωστική εξέταση για τον έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου ή του ορθού ή για την διερεύνηση αναιμίας, φλεγμονής στο έντερο ή αιμορραγίας. Η εξέταση διενεργείται με τη χρήση ενός ειδικού εύκαμπτου ενδοσκοπίου, που καταγράφει και μεταφέρει την εικόνα του εσωτερικού του εντέρου σε σύστημα υψηλής ευκρίνειας.

Επιπλέον, διαθέτουμε σύστημα εμφύσησης διοξειδίου του άνθρακα, αντί ατμοσφαιρικού αέρα, για τις ενδοσκοπήσεις του παχέος εντέρου,καθώς έχει αποδειχθεί ότι στις κολονοσκοπήσεις που διενεργούνται με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εξέτασης και η εμπειρία του ασθενή είναι βελτιωμένα. Αυτό συμβαίνει διότι το διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται 150 φορές ταχύτερα από τον ατμοσφαιρικό αέρα και αποβάλλεται πολύ γρήγορα μέσω της φυσιολογικής αναπνοής. Το αποτέλεσμα είναι η εξέταση:

  • Να είναι ανώδυνη
  • Να είναι σύντομη
  • Να απαιτεί συντομότερο χρόνο επαναφοράς του ασθενή

Σε ποια
εργαστήρια
διενεργούνται
οι εξετάσεις

Πυλαία

Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37
555 35 Πυλαία
T. 2310 425 901
pylaia@platonae.gr