Παιδοακτινολογικό

Ειδικό Παιδιατρικό Τμήμα –
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας με τεχνολογία FAN–BEAM

Η τεχνολογία FΑΝ – BEAM (narrow FAN BEAM technology) επιτυγχάνει την αύξηση της διαγνωστικής πληροφορίας, την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την υψηλή διακριτική ικανότητα της απεικόνισης. Εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα / ελαχιστοποίηση του χρόνου έκθεσης του εξεταζόμενου, με την χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

Σε ποια
εργαστήρια
διενεργούνται
οι εξετάσεις

Πυλαία

Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37
555 35 Πυλαία
T. 2310 425 901
pylaia@platonae.gr