Γαστρεντερολογικό - Ενδοσκοπικό

Γαστροσκόπηση

Η Γαστροσκόπηση είναι ενδοσκοπική εξέταση του ανώτερου πεπτικού συστήματος, με ή χωρίς λήψη βιοψίας. Η εξέταση πραγματοποιείται για να εντοπιστούν παθολογικές καταστάσεις στη περιοχή με τη χρήση ενός ειδικού οργάνου, του γαστροσκοπίου, που απεικονίζει και καταγράφει το εσωτερικό βλεννογόνο αυτών των οργάνων.

Κατά την εξέταση μπορεί, επίσης, να ανιχνευτούν λοιμώξεις από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (CLO test) ταχεία και αξιόπιστα.

Σε ποια
εργαστήρια
διενεργούνται
οι εξετάσεις

Πυλαία

Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37
555 35 Πυλαία
T. 2310 425 901
pylaia@platonae.gr