Νέες Εξειδικευμένες Εξετάσεις

Αξονική στεφανιογραφία

Μια αναίμακτη και σύντομη σε διάρκεια απεικονιστική μέθοδος που μας δίνει την δυνατότητα να πάρουμε πληροφορίες για την πιθανή παρουσία αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου εξετάζοντας την ανατομία του δικτύου των στεφανιαίων αγγείων.