Γυναικολογικές Εξετάσεις

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας, από τις 08/03 έως τις 31/03 θα ισχύουν οι παρακάτω προσφορές: Αιματολογικό Check Up: Γενική αίματος,…