Νέα τιμή PCR\Covid 19

Η εταιρεία σε προσαρμογή με την ΚΥΑ (αρ. 657) / 04.01.2022,ανακοινώνει ότι από 06/01/2022 η τιμή των παρακάτωεξετάσεων, για εσωτερική…