,

Αξονική Στεφανιογραφία

Στην ΠLATON ΔIAGNOSIS Πυλαίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε την Αξονική Στεφανιογραφία. Η Αξονική Στεφανιογραφία αποτελεί μια αναίμακτη και σύντομη σε διάρκεια…