Αξονικός Τομογράφος – Χαμηλής Ακτινοβολίας

SOMATOM go.Top 128 τομών της εταιρείας SIEMENS Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης του ιατρικού εξοπλισμού η ΠLATON ΔIAGNOSIS…