,

Σκορ Ασβεστίου – Coronary Artery Calcium Score

Τι είναι το σκορ ασβεστίου; Πρόκειται για μια ειδική εξέταση που διεξάγεται στον αξονικό τομογράφο, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη…