Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσημάτα (ΣΜΝ)

Check Up – Μοριακή εξέταση

Ανίχνευση:

Mycoplasma Hominis, mycoplasma genitalium, Neisseria Gonorrhea, Trichomonas Vaginalis, Ureaplasma urealyticum, chlamydia trachomatis, gardnerella vaginalis, treponema pallidum, herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, ureaplasma parvum, candida albicans

ESPA