Προληπτικός Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ)

  • Ηπατίτιδα Α (HAV)
  • Ηπατίτιδα Β (HBsAg)
  • Ηπατίτιδα C (HCV)
  • AIDS (HIV)