Πνευμονολογικό Check-Up Αθλούμενων

  • Κλινική εξέταση
  • Οξυμετρία

€30


  • Κλινική εξέταση 
  • Οξυμετρία 
  • Σπιρομέτρηση

€40

 
ESPA