Ειδικές Αιματολογικές Εξετάσεις

  • TROP-I  

Ο προσδιορισμός της τροπονίνης Ι στο αίμα, χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.

  • CK-MB

Η εξέταση πραγματοποιείται για την ανίχνευση βλαβών του μυοκαρδίου που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του καταβολισμού των ιστών στην περιοχή αυτή.

  •  CPK

Όταν τα επίπεδα της CPK είναι πολύ υψηλά, αυτό συχνά σημαίνει ότι υπάρχει μυϊκή καταπόνηση ή βλάβη σε κάποιο μυϊκό ιστό, στην καρδιά, ή στον εγκέφαλο.