Γυναικολογικές Εξετάσεις

Αιματολογικό Check Up:

  • Γενική αίματος,
  • Σίδηρος,
  • Φεριττίνη

10€


Γυναικολογικό Check Up:

  • Τεστ ΠΑΠ

13€


Ακτινολογικό Check Up:

  • Ψηφιακή Μαστογραφία

25€

ESPA