Έλεγχος Θυρεοειδούς

Έλεγχος Θυρεοειδούς Ι

  • TSH
  • ANTI-TG
  • ANTI-TPO
  • US Θυρεοειδούς

44

Έλεγχος Θυρεοειδούς ΙΙ

  • TSH
  • FREE T3
  • FREE T4
  • ANTI-TG
  • ANTI-TPO
  • US Θυρεοειδούς

55