Έλεγχος Θρομβοφιλίας – Πακέτα Εξετάσεων

Έλεγχος Θρομβοφιλίας I

4 μεταλλάξεις: FII, FV Leiden, MTHFR 677 & 1298

  •  Από 110€  75 €

Έλεγχος Θρομβοφιλίας II

12 μεταλλάξεις: FII, FV Leiden, MTHFR 677 & 1298, FV 1299, FV Cambridge, FV Y1702C, MTR 2756, MTRR 66 FXIII Val34Leu, Beta-Fibrinogen 455 G>A and PAI-1 4G/5G mutations

  • Από 195€  110 €

ESPA