Έλεγχος Θρομβοφιλίας – Πακέτα Εξετάσεων

Έλεγχος Θρομβοφιλίας I

4 μεταλλάξεις: FII, FV Leiden, MTHFR 677 & 1298

  • € 70 ιδιωτικά
  • € 30 με παραπεμπτικό για το MTHFR

 


Έλεγχος Θρομβοφιλίας II

12 μεταλλάξεις: FII, FV Leiden, MTHFR 677 & 1298, FV 1299, FV Cambridge, FV Y1702C, MTR 2756, MTRR 66 FXIII Val34Leu, Beta-Fibrinogen 455 G>A and PAI-1 4G/5G mutations

  • € 100 ιδιωτικά
  • € 60 με παραπεμπτικό για το MTHFR